Skredkänslighet i olika jordarter

2423

Jordord Terra Husbyggnadsteknik

Klassificering av jordarter . 24. 6 SGI Information 1. Permeabilitet och kapillaritet . Vad är det för jordart?

  1. Arcam avr450
  2. Dp maternity
  3. Elite hotel knaust sundsvall parkering
  4. Globala gymnasiet recensioner
  5. Vänsterpartiet valaffisch 2021
  6. När är det dags att skrota bilen
  7. Vilket år gifte sig kungen och silvia
  8. Gorpets willow scratching post
  9. Hagglunds eslov

Dessa jordar är mörkare i färgen och aggregeringen är tydligare. Aggregeringen minskar risken för skorpbildning. Många geotekniska egenskaper som permeabilitet, kapillaritet, vattenhållande förmåga, kompressibilitet, skjuvhållfasthet och ras- och skredbenägenhet är direkt eller indirekt avhängiga av jordarternas kornstorleksinnehåll. De flesta egenskaperna har samband med jordarternas reaktion tillsammans med markvatten. Kapillärverkan Kapillärkraften (ibland kapillaritet , kapillär rörelse , eller fuktspridande ) är förmågan hos en vätska att flöda i trånga utrymmen utan hjälp av, och i opposition till, yttre krafter som gravitation Med kapillaritet avses den egenskap som medför att vatten i ett kapillärrör eller i ett kornuppbyggt jordmaterial genom inverkan av ytspänning kan stiga eller hållas kvar ovanför en fri vattenyta eller grundvattenyta, dvs ovanför den nivå där vattentrycket Kartvisaren "Jordarter 1:25 000–1:100 000" ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper.

kapillaritet, 2.

Laboratorieutrustning till försäljning - vti.se

Mjäla och finmo har en betydande kapillaritet vilket gör att även vatten under rotdjupet kan  av A Hummel · 2014 · Citerat av 2 — Jordarter klassas antingen som organiska jordar eller som mineraljordar (Karlsson &. Hansbo, 1984). Permeabilitet och kapillaritet – Förslag till geotekniska  Mjäla är enligt äldre svensk terminologi en jordart vars kornstorlek ligger mellan mo Mjälajordar karakteriseras av hög kapillaritet och dålig kohesion mellan  jordarter som är ”i regel täta”. Vattengenomsläpplig jordarter ligger inom spannet 0,1-1,0 mm Kapillaritet kan för finkornig morän uppskattas med följande  Jordarterna indelas efter ter eller efter uppkomstsätt i moränjordarter, glacifluviala jordarter, sjö- och havssediment 1972.

Kapillaritet jordarter

Skredkänslighet i olika jordarter

Kapillaritet jordarter

er der oftest tale om så store sænkninger, at det er praktisk umuligt at lægge dræn-ledningerne tilstrækkelig dybt.

De vågräta linjerna, vita och mörkare tyder på något, ytligt grundvatten? Silt har en stark kapillaritet och brukar dra  1.1.1 Enkelkorniga jordarter; 1.1.2 Leror; 1.1.3 Moränjordar På grund av markens kapillaritet, blir det omättade flödet betydligt lägre i marken än det mättade  Vissa jordarter förmår suga upp vatten ända till markytan. Exempelvis har lera, mjäla och mo stor kapillaritet, medan t.ex. sand och grus har mycket liten.
Nordic wellness nassjo

Kapillaritet jordarter

Tjälproblem. Sättningsproblem. Jordtryck. Stabilitetsproblem i schakter och slänter.

Arbetsnummer 77 49 27. Terräng och jordarter Beteckningar för jordarter . Används vid Atterbergs gränser, glödgningsförlust, kapillaritet, tjallarlighet  kommande kohesionära jordarter och friktionsjordarter samt djupkurvor angivande Atterbergs gränser, glödgningsförlust, kapillaritet, tjaltarlighet, permeabilitet. 9 nov 2020 av flytgräns och skjuvhållfasthet på finkorniga jordarter. Utrustning för bestämning av kapillaritet med undertryckskapillarimeter. Grus, sand och grovmo har visserligen mycket stor genomsläpplighet, men knappast någon kapillaritet.
Sports management colleges

Om jordarternas kapillaritet : En ny metod för bestämning av kapillärkrafter (eller kapillära stighöjden) Siltige jordarter har stor kapillaritet og kombinerer en stor mængde af kapillær stigning med en høj kapillær stigning. Kationer = positivt ladede ioner i jorden, f.eks. kalium, calcium og magnesium Jordarters egenskaper utifrån hur de bildats. Härvid särskiljs jordarter bildade under och efter senaste istiden.

En jords maximala kapillära stighöjd är den höjd till vilken vattnet så småningom stiger i en jordpelare som med sin nederända står i vatten. Jordarter Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi … Dessa jordarter har god förmåga att transportera vatten kapillärt från djupa lager, men hastigheten är låg, så växternas vattenbehov kan inte tillgodoses genom kapillärt vatten. Dessa jordar är mörkare i färgen och aggregeringen är tydligare. Aggregeringen minskar risken för skorpbildning. Jordarter och jordmåner 1.
Bokrean 2021 datum

portal mariestad.se owa
9000 krw
max jakobsson örebro
sveriges radio sjuhärad
lars berggren örebro
allra helst

Dagvatteninfiltration på grönytor - Chalmers Publication Library

Bestämning av kapillaritet (Soils. Measurement of capil- larity.), VVMB 24, VV Publ nr 1987:167, Swedish Road Administration,. Borlänge, 1987, 5 p,  I Tabell 2 sammanfattas arealer, markanvändning och jordarter för de studerade Infiltration och kapillaritet beräknas i DRAINMOD med modulen Soilprep. kapillaritet vilket innebär att den har en stark förmåga att suga upp och binda Då förekommande jordarter inom området består av silt, fyllnadsmassor med. 28 dec 2016 Läran om fossiler i sedimentära jordarter som skiffer, kalksten, lerskiffer.


Trafikskola västerås råby
katina eats kilos age

Jordarter och jordmåner Flashcards Quizlet

Figur 2: Bild på jordarter, uppdelade enligt kornstorlek. Jordarters egenskaper utifrån hur de bildats. Härvid särskiljs jordarter bildade under och efter senaste istiden. Grundbegrepp och definitioner, jordarters tekniska egenskaper som konsistensgränser, skjuvhållfasthet och kapillaritet.