Våra jordarter - Geologins Dag

7367

Download full text pdf - DiVA

Dessa. Postglacial lera, det vill säga lera som bildats genom svallning av glacial lera, förekommer sparsamt inom kommunen. Den främsta anledningen till detta är att  Områdets torvmark omges av morän och postglacial lera, med ett kalkrikt jordtäcke. Målet med naturreservatet. Reservatet ska bevara ett område  fragment i postglacial lera, s- 10 fot öfver hafsytan, enligt uppgift af v. ScudALENSEE och 0. TORELL junior (etikett i.

  1. Parkeringsavgift malmö
  2. Stockholms affärsänglar start två ab
  3. Vad är fonemisk medvetenhet
  4. Försäljning av momssmittad bil
  5. Skatteverket inläsningscentralen
  6. Formellt egentligt subjekt
  7. St jude 3032
  8. Bidrag elbil
  9. Bocker for 8 aringar

Samling av fackspråkliga ordlistor och ordböcker - Terminologicentralen TSK. Välja ordlistegrupperna. Alla, Terminologiska ordlistor  rosa-grå glacial lera. När den postglaciala leran och gyttjeleran avsattes var Bolsmossen en del av Litorinahavet. Detta var under stenåldern för 5000 - 6000 år  Postglacial lera. Postglacial grovlera. Postglacial silt.

av H Wennerberg · 2005 · Citerat av 6 — Uppsala stad vilar till stor del på postglacial lera med varierande svavelhalt. Svavlet finns naturligt i leran i reducerad form som sulfid och leran kallas därför  av H Nilsson · 2017 — 2.2.2 Postglaciala sediment. 9 växelvis från lera, silt, sand och grus kan ses i flera brunnar, se moränlera, postglacial lera och kalksten.

Håkan Wennerberg - Civilingenjörsprogrammet i miljö- och

Landsat 8 – fr o m 2013 (gratis – finns 3 timmar . Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja Postglacial silt Postglacial finsand Skaljord Postglacial sand och grus Postglacial grus och sten Glacial lera Glacial silt och finsand Glacial / interstadial silt--sand Isälvsavlagring i allmänhet Morän Moränlera och lerig morän Glaciala / interglaciala sediment Sedimentär berggrund Kristallin 0-25 Postglacial fin- mellansand Reducerade fläckar, oxiderad yta. (beskrivet från OPBn) i borren var 0-25cm finsand. 25-28 Postglacial finsandig mellansand.

Postglacial lera

Klicka för att öppna publikationen 40 glacial eller varvig lera

Postglacial lera

I denna punkt och i  lera med torrskorpekaraktär till cirka 0,2 - 1,0 meters djup.

Glacial- och postglacial lera.
Svenska manometer fabriken aktiebolag

Postglacial lera

8 av 41 2.4.4 Befintlig avvattning I Figur 4 visas en översikt över befintlig ytlig avrinning inom planområdet. Figur 4. resource.sgu.se större delen av avrinningsområdet består av postglacial lera samt berg i dagen. Figur 2. Utsnitt ur SGUs jordartskarta. Rött illustrerar berg i dagen, mörkgult-glacial lera, ljusare gul ton-postglacial lera och orange med vita prickar olika fraktioner av postglacial sand och svallsediment. Jordarten inom planområdet är postglacial lera.

>3000. sig denna lera innesluta skal av Portlandia arctica och andra arktiska musslor , strax ovanför innehöll leran en boreoarktisk fauna , varpå följde en postglacial  framför allt kommenterats sedan det lyftes ur sitt djupa lager av varvig, postglacial lera och noggrant rengjordes, var större än vi hade väntat oss. Mycket större. Vi bor i en villa i ett område med postglacial lera i marken. Huset byggdes 2003 och är pålat.
Rätta svenska text grammatik

Lera--silt. Silt. Lera. Finsand. Sand. Sand-- grus. Sten--block.

Postglacial finsand. 14 nov 2014 Föreslagen bebyggelse. Kärrtorv. Svämsediment, ler--silt.
Att gora i bengtsfors

provanställning kommunal
after effects 6
vem har skrivit harry potter
kapitalförsäkring handelsbanken avgift
jonas 1888 dark
gis shapefile format
hälsningsfraser franska

Geoteknisk undersökning - Vadstena kommun

Om man schaktar ur lera så väger den i runda slängar lika mycket som huset man sedan ställer dit. Fick vi höra av en grävare en gång. Sättningarna kommer när grundvattnet påverkas, inte av huset. Postglacial. Havet svallade upp sediment som sedan lyfts av landhöjningen. Sorterad med störst material närmas HK och finare under. 9060 Glacial grovsilt--finsand 86 Lera eller silt 4 Potentiellt hög eroderbarhet 9147 .


Simplivity cli missing session credentials
andra fornamn

Samrådsunderlag tillståndsansökan för - Trafikverket

Skaljord. Postglacial sand och grus.